Găng tay bảo hộ vải sợi, vải kaki, vải bò, giá xuất xưởng