Chủng loại và quy cách đá

Đá lát sân vườn

Chủng loại và quy cách đá

Đá băm nhám trừ viền KT: 30×60

Chủng loại và quy cách đá

Đá bó vỉa vát cạnh : KT 18×22

Chủng loại và quy cách đá

Đá băm mặt toàn phần

Chủng loại và quy cách đá

Đá mài cát 30cm x 30cm

Chủng loại và quy cách đá

Đá hoa văn

Chủng loại và quy cách đá

Đá khuyết tật (Rãnh thẳng)

Chủng loại và quy cách đá

Đát lát Cibic 10cmx 10cm